Landsortspressen fortsätter gå starkt

Submitted by: Peter Johansson 2017/10/18

Medieinvesteringarna i Dagspress landsort visar få tecken på att avta. Mediekategorin var en av de starkaste i Mediebyråbarometern för september.

Dagspress landsort ökade med 14 procent i senaste mediebyråbarometern och jämfört med samma månad 2016. Sett över året ligger mediekategorin i stort sett oförändrat med 0,3 procent mindre i investeringar än föregående år. September var med andra ord en god månad landsortspressen som även hade sällskap av radio (20 %) och utomhus (17 %) .

Dagspress storstad har det fortsatt tungt och backade 23,7 procent jämfört september 2016. Årets medieinvesteringarna visar en negativ tillväxt på 21,2 procent. September var en snäv månad även för den annars starka printkategorin DR/annonsblad samt för populär- och fackpress.

Generellt sett fortsätter dock skillnaderna mellan digitalt och print att bromsa in.

– Noterbart är att medieköpen i de digitala kanalerna i princip ligger stilla. Den kraftiga tillväxt som digitala medier har upplevt under tio års tid har sedan ett år tillbaka mattats av, och september bekräftar detta faktum, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer i ett pressmeddelande.

Mediebyråbarometern september

Mediebyråbarometern september. Bild: Sveriges Mediebyråer.