Tonsäkert Trump-lingo säljer Daidalos böcker

Tonsäkert Trump-lingo säljer Daidalos böcker

 DDB:s annons för bokförlaget Daidalos är en ironisk hyllning till en av världens just nu mesta populister. 

 

 


Läs mer »

Case

What3Words use Direct Mail to address the problem

What3Words use Direct Mail to address the problem

What3words were introduced to tackle the issue that faced 75% of the world’s population (4 billion people); that they were victims of unreliable addressing systems. Consequently, poor addressing costs businesses billions of dollars and hampers the growth and development of entire nations.

So, by dividing the world into 3 metres squared, and allocating each square with a unique combination of 3 words providing a precise and incredibly simple way to talk about location. Subsequently, it means everyone everywhere now has an address!

What3Words aimed to tell postmasters in 10 key African markets about the simple solution they offered.

Läs mer »

Hitta fler case »

Tankar om tryck

Karin-Sorte-svensk-direktreklam

Tobias Lindberg

Chefsanalytiker på Tidningsutgivarna

 

Det finns en trend som handlar om att utveckla tryckta medier och deras egenskaper. Man konkurrerar med det som är unikt för tryckta medier, inte med snabbhet och annat där det digitala är bättre.

 

Läs vidare »