Experians pop up-kub fångade beslutsfattarnas uppmärksamhet

Submitted by: Elizabeth Tindall 2017/09/06

experian

Bakgrund

Brittiska kreditinstitutet Experian är världsledande leverantör av analysverktyg och marknadsföringstjänster som underlättar deras kunders finansiella beslut. Inför lanseringen av sin nya produkt för kreditupplysning och bedömning, "Income Insight”, behövdes en ny plan – tidigare DR till finansvärldens beslutstagare hade inte fångat deras uppmärksamhet. Experian ville få större nedslag.

Case

Ett unikt, interaktivt brev, designat för att först locka och sedan sälja, skickades till samma målgrupp. Dess yttre kuvert gav först skenet av att vara ett ganska simpelt DR med bilder på några till synes likvärdiga låntagare. Men genom ett skärmfönster bredvid dem väcktes frågan om deras återbetalningsförmåga. Svaret avslöjades först när mottagaren drog i en flik. Tanken var att väcka nyfikenheten hos mottagarna för att öka deras benägenhet att öppna kuvertet. När brevet slutligen vecklades upp, formade det en tredimensionell kub där varje sida innehöll ytterligare låntagare och med fler frågor om deras ekonomiska situation. På insidan av kuvertet kunde mottagaren hitta mer information om "Income Insight” tillsammans med ett proverbjudande.

 

Resultat

Popup-kuben togs väl emot och resulterade i en ROI på hela 3824 %.

”Brevet var väldigt dynamisk och gav ett tydligt budskap. Formatet tillät oss ta itu med våra kunders smärttrösklar och kommunicera vad de vill veta." - Marketing Communications Manager på Experian


källa: Structural Graphics

Case Submitted By: Royal Mail MarketReach