Undersökning: Bilagan stärker vår köpimpuls

2017/10/28

Tyska mediakoncernen Bauer Media Group står bakom en färsk undersökning som visar att bilagan är ett av de starkaste medierna för att få målgruppen att handla.

Undersökningen, som gjorts tillsammans med det globala kommunikationsbolaget Plan.Net, konstaterar att bilagor ökar sannolikheten för att mottagaren ska ta ett köpbeslut med 5,4 procent. Det kan jämföras med andra medier som teve som enligt studien ökar målgruppens köpimpuls med 1,2 procent.

Bauer Media Group förklarar bilagans goda effekt med att mediet ofta är till för att användas fler än en gång. För tv-bilagor, som var i studiens fokus, är användningsfrekvensen i det närmaste unik: den används dagligen och intensivt under hela den tidsperiod som bilagan avser. Mediets långa livslängd bidrar också till att användningen sker i en avslappnad miljö, menar den tyska mediakoncernen. Något som i sin tur genererar en öppnare inställning för bilagans annonser.

Bauer Media Groups undersökning konstaterar att bilagan är en stark köpgenerator.

Bauer Media Groups undersökning konstaterar att bilagan är en stark köpgenerator. Bild: Bauer Media KG.