Tidningarna som ökar i räckvidd

Submitted by: Peter Johansson 2017/09/21

Flera titlar ökar sin räckvidd. Det stod klart när Orvesto Näringsliv 2017 nyligen släpptes. Starkast går segmenten Affärstidningar samt Bygg, energi och industri.

Dagens Industri, Filter, Kupé och Affärsvärlden är bara några av de titlar som visar upp en ökad räckvidd i senaste Orvesto Näringsliv. Den procentuellt största ökningen står segmentet bygg/energi/industri för där tidningarna Automation och Verkstadstidingen ökade med över 50 procent jämfört med föregående år. Även Byggindustrin och Fastighetstidningen ökade med 30,4 respektive 16,7 procent.

Orvesto Näringsliv 2017 kartlägger den yrkesarbetande befolkningens mediekonsumtion. Årets undersökning representerar en population av ca 4,6 miljoner människor i åldrarna 21-65 år med en taxerad årsinkomst på minst 100 000 kr.