Regeringen vill slopa reklamskatten från 1 januari

Submitted by: Peter Johansson 2017/08/29

Regeringen föreslår att reklamskatten ska slopas. Går förslaget igenom är 15 miljoner kronor i skattelättnader att vänta för delar av den svenska dagspressen.

Den omdiskuterade reklamskatten ska idag betalas på annonsintäkterna hos publikationer med fyra eller fler utgivningar per år. En omsättningsgräns på 75 miljoner kronor årligen gör att antalet tidningar som berörs idag är få, bara 28 stycken. 20 av dessa har dock andra skäl som gör att de faktiskt slipper betala skatten, men trots det måste utföra det arbete det innebär att deklarera för skatten. 

Flertalet tidningsutgivare har tidigare riktat kritik mot skatten och menar att den ger fördelar för konkurrenter inom bland annat teve och radio.

– Reklamskatten är en orättvis och konkurrenssnedvridande skatt på kvalitetsmedier. (…) Riksdagen gav redan år 2002 regeringen till känna att reklamskatten borde avskaffas. Det är därför inte en dag för tidigt, säger Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande.

Finansminister Magdalena Anderson har dock en annan motivering till förslaget på regeringens webbplats:

– I de tider vi lever nu, med alla rykten på nätet och "fake-news", tycker vi det är otroligt viktigt med den dagspress vi har i Sverige. Ett sätt att stödja den är att avskaffa reklamskatten, säger hon.

Lagändringen förväntas träda i kraft från den 1 januari 2018.

Finansminister Magdalena Anderson

Finansminister Magdalena Anderson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.