Rapport: ”Människor tror mest på dagspressannonser”

Submitted by: Peter Johansson 2017/09/13

Australiensiska Galaxy Research har klassat de mest pålitliga annonsmedierna i en ny rapport. Störst tillit har läsarna till dagspressen.

Ju mer pålitligt mediet är, desto större tillit har läsaren till de annonser som visas där. Och ju mer vi litar på en annons, desto större blir sannolikheten att vi nappar på dess budskap. Det konstaterar Galaxy Research nya undersökning om förhållandet mellan ett medias innehåll och de annonser det visar.

Undersökningen jämförde läsarnas förtroende till innehåll i de största mediekategorierna. Resultatet visar att respondenterna litar mest på dagspress och därmed också dess annonser. Därefter kommer bio följt av radio, magasin och digitala nyhetsmedier. Något längre ned på tillitsskalan kommer teve och utomhus. Minst pålitligt anses sociala medier, sök och ”övriga webbplatser” vara.

Undersökningen tillfrågade närmare 3 000 australiensare i åldersgrupperna 18-34, 35-54 samt 55 plus. Anmärkningsvärt är att tilliten fördelas likadant över de olika medierna oberoende ålder.

Dagspress i topp när det gäller pålitliga annonsmedier. Bild: Galaxy Research

Dagspress i topp när det gäller pålitliga annonsmedier. Bild: Galaxy Research