Mitt i stuvar om i print och online

2017/08/30

Tidningen Mitt i vill befästa sin lokala förankring. En redesign med fokus på lokala nyheter och tätare publicering online ska göra jobbet. ”Vi tydliggör våra styrkor”, berättar chefredaktör Anna Körnung för Medievärlden.

Nysatsningen omfattar samtliga 32 Mitt i-tidningar och webbplatsen Mitti.se. Sajten får en ny startsida som ska fungera som en plattform för alla tidningars viktigaste lokalnyheter. På de lokala sajterna ökar tidningshuset publiceringstakten. I tidningarna ges bland annat större utrymme för logga och ett renare färgspråk. Även printupplagorna kommer att präglas av det tätare nyhetsflödet.

– Förändringsarbetet pågår ständigt. Men nu tog vi ett extra omtag under våren och sommaren för att fräscha upp formen och göra det ännu tydligare att vi är lokaltidningen, säger tidningens chefredaktör Anna Körnung i en intervju med Medievärlden.

Det innebär även en ommöblering av innehållet i tidningen. Lokalnyheter och insändare lyfts fram samtidigt som tidningen uppdaterar krogtesterna.

– På så sätt tydliggör och framhåller vi våra styrkor. Förhoppningsvis tas det bra emot av läsarna, säger Anna Körnung till Medievärlden.

Mitt i nysatsar med redesign och tätare publiceringstakt online

Mitt i-tidningens nysatsning omfattar både print och online.