Landsortspressen viker sig inte

2017/12/16

Landsortspressen är en av få mediekategorier som visar upp starka siffror i en i övrigt svag november för annonsförsäljarna.

Det är senaste Mediebyråbarometern som rapporterar om ett svagt slut på året för de allra flesta mediekategorier. Totalt backade de totala investeringarna med 5,3 procent under november. Några få sticker dock ut från mängden med fortsatt positiva siffror. Dagspress har gått stadigt större delen av året och visade under november en tillväxt på 13,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Även DR/Annonsblad lockade annonsörerna och ökade med 10 procent.

– Landsortspressen har hållit emot den breda nedgången inom print under hela 2017, och i november är kategorin den som växer starkast. Black Friday har säkerligen bidragit till ökningen, men också den räckvidd som landsortpress erbjuder lokalt. Detaljisterna har också inlett sin julannonsering, vilket kommer lokalpressen till gagn, säger Jochum Forsell, vice vd IUM i ett pressmeddelande. 

Mediebyråbarometern nov 2017

Mediebyråbarometern i november visade negativa siffror för de flesta. Ett par printkategorier gick dock mot strömmen.