Svenska Diabetesförbundet vände negativ trend med ny medlemstidning

 

2017/03/23


Brand Name: Diabetesförbundet         Byrå: Nice One

Bakgrund

Likt många medlemsdrivna organisationer i Sverige har Svenska Diabetesförbundet brottats med en dalande medlemstrend. Och samtidigt som det blir allt svårare att attrahera nya medlemmar blir de befintliga äldre. Så har det sett ut för förbundet de senaste tolv åren. Men i år vände trenden. Mycket tack vare ett nytt tänk i deras kommunikation. 

Case

En av Diabetesförbundets viktigaste kanaler är deras medlemstidning som har en upplaga på 25 000 exemplar och kommer ut sex gånger per år. Tidningen hade dock sett likadan ut under en längre tid och det var dags att se över både innehåll och form. Men det behövdes mer än en redesign för att vända ett tolv år långt medlemstapp.

Efter en grundlig syftes- och målgruppsanalys vinklades tidningens innehåll om 180 grader. Nu med ett tydligt fokus på hälsa och livsstil. 

– Vi ville fokusera på hur man kan leva med och hantera sin diabetes på bästa sätt istället för att fokusera på det negativa, berättar Frida Johansson Kolloch, projektledare för Diabetesförbundets medlemstidning på contentbyrån Nice One.

Det nya innehållet berättar om hur personer lever med diabetes och fördjupar sig i teman om exempelvis diabetes i arbetslivet och ojämlikheter i vården. Genom ett seriöst och inspirerande innehåll ska tidningen tillsammans med Diabetesförbundets övriga kommunikation etablera dem som en trovärdig källa och ”the go-to place” när det kommer till frågor om diabetes.

Tidningen skickas hem till förbundets medlemmar, samt till de lokala föreningarna. Den skickas också till vårdpersonal, politiker och andra beslutsfattare. Tidningens innehåll publiceras även på förbundets webbplats samt sprids i sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter beroende på innehållets karaktär. 

– Vi valde att ta ett större grepp och integrera tidningen i förbundets övriga kommunikation – tätt kopplat till de strategiska mål. Vi tog fram en varumärkes- och kommunikationsstrategi som innefattar både en omgjord medlemstidning, en ny webbplats samt en strategi för sociala medier. Dessa kanaler verkar nu tillsammans, säger Frida Johansson Kolloch.

Resultat

Efter ett dalande medlemsantal under tolv år i rad bröts medlemstappet förra året och antalet medlemmar ökade med 746 stycken. Det innebar ett väldigt viktigt trendbrott för förbundet. Och enligt dem själva har vändningen skett mycket tack vare den nya medlemstidningen. 

– Den omgjorda tidningen fick ett väldigt fint mottagande, både avseende innehåll och form. Det trillar faktiskt fortfarande in spontana glada tillrop till redaktionen. Senast för några veckor sedan var det en läsare som skrev att tidningen är ”tydlig, kunnig och inspirerande – och snygg och fräsch”. Det är såklart väldigt roligt att höra, säger Frida Johansson Kolloch.