Bukowskis nysatsar på tryckta kataloger

2017/12/08

”Det finns de som har saknat den tryckta katalogen och då har vi tagit det här beslutet för att alla kunder ska vara nöjda.”
Det säger Bukowskis vice vd Andreas Rydén till Dagens industri när auktionshuset nu återinför den tryckta katalogen.

Hösten 2015 slutade Bukowskis med tryckta kataloger. Beslutet motiverades av den ökande försäljningen online, där omsättningen hade gått förbi omsättningen på de ordinarie slagauktionerna. 

Men de kataloglösa auktionerna har uppenbarligen inte varit alltför populära hos kunderna, att döma av höstens beslut att återinföra tryckta kataloger.  

– Som Sveriges ledande auktionshus ska vi se till att alla kunder är nöjda, säger Andreas Rydén till Dagens industri. 

Samtidigt som Bukowskis slutade med tryckta kataloger slutade också Stockholm Auktionsverk trycka. Uppsala auktionskammare har emellertid fortsatt trycka hela tiden. 

Bukowskis nypremiär för den tryckta katalogen skedde i och med deras moderna auktion i oktober i höstas. 

Omslag Bukowskis tryckta katalog hösten 2017

Omslag till tryckta katalogen för Bukowskis moderna hösten 2017.